osobni podaci
Biografija
kompjuterska grafika
posljediplomska nastava
dodiplomska nasava
novi studiji
mentor doktorata
mentor magisterija
član uređivačkog odbora
nagrade
znanstveni skupovi

knjige
znanstveni članci u časopisu
članci o INFRAREDESIGN
zbornik s domaćeg skupa
zbornik s medunarodnog skupa
stručni članci

članci popularizacije znanosti
pregledni članci
TV filmovi o informatici
znastveni projekti
novi proizvodi
suradnja s gospodarstvom
bob ekipa
profa
odlazak na ZOI 2002.
Salt Lake City 2002. Bob
Salt Lake City 2002. Janica i Vilko

 

biografija i nastava

 

 

 

 


publikacije