Vilko Žiljak, MENTOR OBRANJENIH MAGISTARSKIH RADOVA

1. Ivica Pogarčić PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA METODOM MODELIRANJA I SIMULIRANJA RAČUNALOM, Centar za studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1982.
2. Zvonimir Sabati STANDARDIZACIJA SUČELJA U RAČUNARSKOJ OBRADI TIPOGRAFSKOG TEKSTA, 1986, Elektrotehnički fakultet, Zagreb,
3. Tomislav Kosić Grafička prIprema novinskog teksta računalom, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1990.
4. Miljenko Panajatović MODEL PROCJENE SEKRECIJE BETA STANICA GUŠTERAČE, Medicinski fakultet, posljediplomski studij Infornatika u Medicini, 1990.
5. Ištvan Forai Optimalizacija eksploatacije računarskih sistema korištenjem programskih pomagala, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1991.
6. Đuro Črnjak Model Zaštite informacija na osobnim dokumentima i vrijednosnim papirima, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1992.
7. Darka Mioč Model prostornog informacijskog sistema, geokodiranih podataka s grafičkom interpretacijom, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1993.
8. Maja Brozović Promjena informacije u procesu transformacije orginala u reprodukciju digitalnim tiskom. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1996.
9. Želimir Grabarić Generiranje linijskih kodova u boji i neke mogućnosti korištenja u informacijskim sustavima, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1997.
10. Josip Kancir

STANDARDIZACIJA SUSTAVA PISAMA HRVATSKOG JEZIKA Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1998.

11. Zoran Nježić

TRANSFORMACIJA INFORMACIJE U PROCESU DINAMIČKOGA SLIJEDA DIGITALIZIRANOG SLIKOVNOG ZAPISA, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2000.

12. Petar Miljković

Prijedlozi i dopune CIP4 standardizacije integriranja proizvodnih tijekova novinske proizvodnje, Grafički fakultet, 2004.

13 Marinko Žagar Prijedlog uvođenja XML tehnologijhe u informacijski i sigurnosni sustav izdavačko tiskarskog poduzeća, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2005.
14 Nikolina Stanić

Digitalna izvedba fontova osobnog rukopisnog pisma, Grafički fakultet, 2007.

15 Mira Škornjak Suvremene metode učenja u nastavi grafičke tehnologije, Grafički fakultet, 2007.
16 Dijana Posavec

Uloga informacijsko komunikacijske tehnologije pri standardizaciji grafičkih procesa, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2011.