Vilko Žiljak, MENTOR OBRANJENIH DOKTORSKIH RADOVA
1. Zvonimir Sabati Standardizacija integracije teksta i slike u stolnom izdavaštvu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1992.
2. Antun Koren Zaštita informacija u grafičkoj djelatnosti Hrvatske, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1995.
3. Đuro Črnjak Tankoslojna penetrirajuća metoda kao potpuni sustav zaštite informacija na dokumentima i vrijednosnim papirima, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1995.
4. Darko Agić Utjecaj rastriranja kod grafičke reprodukcije na koloristička svojstva slikovnih informacija, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2001.
5. Klaudio Pap Simulacija hibridnih i digitalnih sustava sa sučeljima za obradu slikovnih elemenata i rastera, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 2004.
6. Mario Barišić Projekcija razvoja integracije digitalne grafike, izdavaštva i web-a. Grafički fakultet, 2004.
7. Zoran Nježić Stohastički modeli za simulaciju digitalnih grafičkih sustava, Grafički fakultet, 2005.
8. Petra Poldrugač Unapređenje metode otkrivanja krivotvorenih grafika iz područja vrijednosnica, Grafički fakultet, 2011.
9. Petar Miljković Model integracije digitalnih radnih tijekova revijalne proizvodnje, Grafički fakultet, 2012.
10. Maja Rudolf Zaštitna grafika poštanskih maraka kroz dualna svojstva bojila sa Z parametrom i individualiziranim rasterskim elementima, Grafički fakultet, 2013.