dodiplomska nastava (15 kolegija)
Grafički fakultet, Viša grafička škola, Zajednički studij grafičke tehnologije
1.
Elektronička računala, (od 1982. - )
2.
Računarska grafika, (od 1987. - )
3.
Tipografija, (od 1982. - )
4.
Fotoslog I, II (od 1982.-)
5.
Računarski slog, (od 1987.- )
Arhitektonski fakultet, studij dizajna, Zagreb
1.
Računarska tipografija, (od 1991. - )
2.
Računarska reprofotografija, (od 1991. - )
3.
Web dizajn, (od 2001.-)
Studij poslovne informatike, Sveučilište u Zagrebu
1.
Računarska tipografija. (1994. - do 1999.)
Veleučilište u Zagrebu, Informatički odjel
1.
Računarska tipografija ( od 1999.- )
2.
Modeliranje i simulacija (od 2000.- )
3.
Grafički programski jezici. (od 1999. - )
4.
Uvod i informatički dizajn (od 2002. - )
Viša tehnička škola u Zagrebu, 1981 -do 1983.
1.
Osnove primjene elektroničkih računala, (1981 -do 1983.)
Fakultet industrijske pedagogije, Rijeka 1975. - 1979.
1.
Operativno istraživanje, modeliranje i simulacija, (1975. - do 1979.)