ZNANSTVENO POPULARIZACIJSKI ČLANAK
1. V. Žiljak TIPOGRAFSKA OBRADA TEKSTA NA RAČUNALU, Savjetovanje - "Knjiga i novi mediji", Interliber Zagreb, 1985.
2. V. Žiljak MIKRORAČUNALOM DO LASERSKOG FOTOSLOGA, Viša grafička škola, Zagreb, objavljeno i u publikacijama: 1. Grafoimpeksu 1/86., 2. Trend 17/1986., i 3. Kompjuter u školi 5/86
3. V. Žiljak FOTOSLOG `87, Mali grafoimpeks 1987, Zagreb
4. V. Žiljak DESKTOP PUBLISHING - RAČUNALA I FOTOSLOG, Mali grafoimpeks XII/87
5. V. Žiljak DIZAJN GRAFIČKOG PROIZVODA S RAČUNALOM, Marketing i suvremena informacijska tehnologija, Brioni 1988.
6. V. Žiljak RAČUNALNIKI V ZALOŽNIŠKI IN GRAFIČNI DEJAVNOSTI TER PISAMIŠKEM POSLOVANJU, Delo, Ljubljana 1988.
7. V. Žiljak GUTENBERG NA LASERU, Računari 42/88, Beograd, ISSN 0352-727-1
8. V. Žiljak PO REVOLUCIJI V PRIPRAVI BESEDIL ŠE REVOLUCIJA V OBDELAVI SLIK, Moj mikro XII/89, Ljubljan pp. 18-19
9. V. Žiljak UNOS SLIKE U RAČUNALO, Grafoimpeks 97-89 1989. Zagreb
10. V Žiljak, K. Pap, T. Kosić OPTIMIZAM DIGITALNE GENERACIJE, Vidi, br. 3, Zagreb, 1995.
11. V Žiljak, K. Pap, T. Kosić DIGITALNI TISAK, SVE JE U DOBROJ PRIPREMI, Vidi, br. 4, Zagreb,1995.
12. V Žiljak, K. Pap, T. Kosić MODULARNE MOGUĆNOSTI XEIKONA, Vidi, br. 5, Zagreb, 1995.