STRUNI LANAK
u inozemstvu
 
1.
V. 展ljak TWO STUDES COMPUTER GRAPHICS, Computers and people, Vol. 24, No 8, 1975.pp 12-16
2.
V. 展ljak TWO UNITED WORKS - COMPUTER GRAPHICS, Computer and people,Vol 25, No 3, 1976..pp18-22
3.
V. 展ljak COMPUTER IN DE VISUELE KUNSTEN, Asoptions de computer in de visuele kunst, byRoger Coqart,ICSAC, Brussel
4.
V. 展ljak L"IMMAGINE DI COMPUTER E GRAPHICUS, Symposium "Le frontiere libere" Regione del Veneto, Venezia 1987.
5.
V. 展ljak COMPUTER UND KLANG, Arge-Alpen Adria symposion Entgrenzen Grenzen, Gratz-Austrija 1988.
6.
V. 展ljak OPTIMIERTE DESKTOP-LOSUNG FUR DEN SUCHERHEITSDRUCK, Deutscher Drucker Nr. 42/9-11, 31.1.1995,
u doma熰m 醀sopisu
 
29. Vilko 展ljak; Jadranka Akalovi; Jana 展ljak Vuji PROJEKTIRANJE SVOJSTVA LICA KO圃 U BLISKOM INFRACRVENOM SPEKTRU; Ko靠 & obu潻, br: 4-6/12; 2012. p:28-29, ISSN 0450-8726
1.
V. 展ljak,
D. Duvan鋱,
M. Filipovi, Dr. Ili, Z. Pintari
PRIMJENA SIMULACIJE, Cybernetica 80, No 1-3, Rijeka, 1975.
2.
V. 展ljak KOMPJUTERSKA GRAFIKA, Cybernetica 80, Vol. 3. Rijeka, 1975.
3.
V. 展ljak SIMULIRANJE I MODELIRANJE, Cybernetica 80, No 1-5, 1977.
4.
V. 展ljak TIPOGRAFSKA OBRADA TEKSTA NA RAUNALU, Savjetovanje - "Knjiga i novi mediji", Interliber Zagreb, 1985. Reprint i u "Brafi鋘i rad", Beograd XL, 9-19 1985. pp 14-17
5.
V. 展ljak TIPOGRAFSKA OBRADA TEKSTA NA MIKRORAUNALU, Zbornik radova 8. znanstveno-stru鋝og simpozija "INTERGRAFIKA 85", Zagreb 1985. (objavljeno i u 醀sopisu "Grafi鋘i rad", ID/85 Beograd)
6.
V. 展ljak POJAVNOST KOMPJUTERIZACIJE U ODNOSU NA UMJETNOST I DJECU, asopis "Umjetnost i dijete", vol. XVII, no 4, Zagreb 1985.
7.
V. 展ljak MIKRORAUNALOM DO LASERSKOG FOTOSLOGA, Kompjuror u 姍oli, N0.5 1986, pp 7-17
8.
B. Stanuga, V. 展ljak SLINOSTI I RAZLIKE U MOTIVACIJI RADNIKA I RUKOVODILACA U GRAFIKOJ DJELATNOSTI, Znanstveno stru鋝i simpozij Ingergrafika `87, Zagreb pp. 429-433
9.
V. 展ljak PRIMJENA KOMPJUTERA U IZDAVA固VU, Interliber `87, Zagreb, Seminar o temi "Primjena informacijske tehnologije u bibliotekarstvu, izdava靖vu i knji靠rstvu.
10.
V. 展ljak OBRADA TEKSTA, fotoslog i DeskTop Publisihng, Na鈴 knjiga IV/1988.
11.
. Grabari, V. 展ljak, J. Kancir, . Bosner POUZDANOST OITANJA LINIJSKIH KODOVA U ZAVISNOSTI ODNOSA BOJA KODA I PODLOGE, Intergrafika `89, Zagreb
12.
V. 展ljak NA RASKR怖U NOVE I STARE TEHNOLOGIJE U GRAFIKOJ I IZDRAVAKOJ PROIZVODNJI, Intergrafika `89 Zagreb.
13.
V. 展ljak DESKTOP PUBLISHING, DESKTOP REPRO RAUNALOM, Intergrafika, 1991, Zagreb. UDK. 655:681.3
14.
V. 展ljak, K. Pap, T. Kosi TRANSFORMACIJA RAUNARSKE PRIPREME NOVINSKOG SLOGA, Znanstveno stru鋝i simpozij Intergrafika 93., UDK 655.28.026.12:681.3
15.
V. 展ljak, K. Pap, T. Kosi SIGURNOSNI TISAK DOKUMENATA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I MARAKA, 12. znanstveno-stru鋝i simpozija Intergrafika, Zbornik radova, Zagreb, 1993.
16.
V. 展ljak PRILOG RASPRAVI O DIREKTNOJ I INDIREKTNOJ DIGITALIZACIJI SLIKE, Acta Graphica 3/1994, Zagreb, (UDK 655.2:681.3:658.652) pp. 105-109
17.
V. 展ljak RODOR RAUNARSKE TEHNIKE U TISKARSTVO, I simpozij hrvatskih grafi醀ra, informati醀ra i nakladnika, Senj 1997.
18.
V. 展ljak PRAVCI I RAZVOJ DIGITALNOG TISKA, II simpozij hrvatskih grafi醀ra, informati醀ra i nakladnika, Senj, 1998.
19.
V. 展ljak KONCEPT HIBRIDNOG TISKA, III simpozij hrvatskih grafi醀ra, Senj, 1999.
20.
Gerhard Ledi, Josip Bratuli, Vilko 展ljak, Aleksandar Stip鋀vi NA DIKU I SLAVU BLA娓 BAROMI廳 I PAVLI VITEZOVI廳, III. simpozij hrvatskih grafi醀ra, Senj, 1999.
21.
V. 展ljak DRUGI RO籸NDAN GUTENBERGOVIH INKUNABULA, III. simpozij hrvatskih grafi醀ra, Senj, 1999.
22.
V. 展ljak DIGITALNI TISAK I RAUNALA, 委snaesta rasprava, Akademija tehni鋘ih znanosti, Zagreb, SNK,1999.
23.
V. 展ljak O RAZVOJU TISKARSTVA NA PRELAZU MILENIJA, Stru熡o nastavni seminar, Ministarstvo prosvjete i Grafi鋘a 隕ola, Zagreb, 12.1. 2000, 8p. publicirano G.
24.
V. 展ljak VIRTUELNE KNJIGE, KONCEPT I KRITIKA, IV. simpozij hrvatskih grafi醀ra, Senj, 2000.
25.
V. 展ljak T. Kosi ODZIV DNEVNIH NOVINA NA INTERNETU, STANJE 1999/2000. IV. simpozij hrvatskih grafi醀ra, Senj, 2000.
26. V. 展ljak Elementi koji odre繠ju stanje i budu熡ost tikarstva, Seminar o pravcima razvoja grafi鋘e industrije i tiskarstva, Stubi鋘e toplice 2003. tiskarstvo
27. V. 展ljak Projektiranje Web izdanja knjige o tiskarstvu, Seminar o pravcima razvoja grafi鋘e industrije i tiskarstva, Stubi鋘e toplice 2003. tiskarstvo
28. 展ljak, Ivana; Agi, Darko; 展ljak, Vilko; Pap, Klaudio; 展ljak-Vuji, Jana. Infracrveno podru鋟e u dizajnu i sigurnosnom tisku. CRO-print, Trade Journal for Graphic Arts and Printing Industry. 3 (2008) , 1; 50-51 (pregledni rad, stru鋝i).