ZNANSTVENI PROJEKTI

V. Žiljak je upisan pri Ministarstvu znanosti i tehnologije
pod:
VZS br. 06392.

1. Republički savjet za naučni rad SRH, - 1973. Republički Fond za naučni rad: Unapređenje proizvodnje kontinuiranih industrijskih kompleksa primjenom dugoročnog planiranja i optimalnog vođenja procesa, a na temelju sinteze pojedinačnih identifikacija ostvarenih pogonskih parametara parcijalnih tehnoloških cjelina. 1973.-1976.
2. (suradnik na projektu - mikroračunala - voditelj prof. dr. Gabro Smiljanić, 1981-1986)
3. Suradnik na znanstvenom projektu Problemi reprodukcije u grafičkoj tehnologiji, 1981-1990,
4. Ispitivanje procesa i materijala u grafičkoj tehnologiji, 1990-95, br: 2-16-322
5. Kvantitativne i informatičke metode u grafčkoj tehnologiji, 1990-95, br: 2-99-120.
6. DIGITALNI UDŽBENIK POSTSCRIPT GRAFIKE, 2000/ 2001. br. 00-41
7. Voditelj projekta: Digitalni sustavi u tiskarstvu, 2001. br.0128003
i br. 0128009 (2002.- 2006.)
8. Voditelj projekta: Softverski alati za izradu holografskih prototipova, TP-02/0128-09
9.

Metoda projektiranja hibridnih konfiguracija tiskarskih tehnologija,
TP 02/0128-10

10. Grafika dokumenata i vrijednosnica, 128-1281957-1961
11. voditelj znanstvenog programa "Digitalni sustavi u tiskarstvu", 1281957, za projekte:
Digitalizacija muzejske baštine, 128-1281957-1958, voditelj D. Agić
Unapređivanje radnih tokova u procesima grafičke reprodukcije, 128-1281957-1956, voditelj K. Pap
Grafika dokumenata i vrijednosnica, 128-1281957-1961, V Ziljak