PREGLEDNI ČLANAK
1. V. Žiljak MODELIRANJE I SIMULIRANJE RAČUNALOM U GPSS NA UNIVACU 1110, Brodogradilište 3. Maj, Rijeka, 1979.
2. V. Žiljak KompjuteriziraNo pismo, Viša grafička škola , Zagreb, 1986.
3. V. Žiljak Mikroračunalom do laserdskog fotosloga, Viša grafička škola, 1986. 15 str.
4. V. Žiljak Računarska tipografija, Mali grafoimpex, Zagreb, 1987. pp.50-64
5. V. Žiljak DeskTop Publishing, RAČUNALA, FOTOSLOG, Mali Grafoimpex, 1988. pp 2-8
6. V. Žiljak DESKTOP PUBLISHING br. 1, Viša grafička škola, Zagreb, 1989.
7. V. Žiljak DESKTOP PUBLISHING br. 2, Digitalizacija slike u boji, Viša grafička škola, Zagreb, 1989
8. V. Žiljak DESKTOP PUBLISHING - DIGITALNA AUTOTIPIJA br. 3, Viša grafička škola, Zagreb i Svjetlost, Sarajevo 1989.
9. V. Žiljak, K. Pap, D. Žiljak POSTCRIPT FONTOVI, Fotosoft, Zagreb, 1991.
10. V. Žiljak, K. Pap PROGRAMIRANJE GRAFIKE U POSTSCRIPTU, FS, Zagreb, 1998.
11. V. Žiljak, K. Pap OBLIKOVANJE FONTOVA RAČUNALOM, Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Zagreb, 1998.
12. V. Žiljak Stohastička simulacija prometa, Studij prometa, FS, 1998.
13. V. Žiljak, K. Pap MATEMATIČKI MODEL TRANSFORMACIJE PIKSLA, Grafički fakultet, 1999. Zagreb
14. V. Žiljak SYSTEM ENGINEERING AND DIGITAL PRINTING, ANNU. of CRAT.ACAD. ENG. ISSN 1332-32, 2001, W
15. V. Žiljak Grafičko inžinjerstvo 2002. ATZ clanak , W