Dr. sc. Vilko Žiljak

emeritus, redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu

Vilko Žiljak rođen je u Svetom Ivanu Zelini 18. prosinca 1946. g. Od 1959. godine živi u Zagrebu i tu je proveo cijelo školovanje. Nakon gimnazije, studira na Prirodoslovno matematičkom fakultetu gdje je 1973. stekao naslov "diplomirani inženjer eksperimentalne fizike". Doktorirao je 1981. g. na Elektrotehničkom fakultetu i stekao naslov "doktor tehnčkih znanosti iz podru ja računalnih znanosti". Profesor je na Grafičkom fakultetu od 1982. g. gdje je voditelj katedre za tiskarski slog i računarsku tehniku. Organizirao je nove predmete na posljediplomskim i doktorskim studijima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Medicinski, Građevinski, Grafički i Ekonomski fakultet.
Izabran je 1982. g. u znanstveno nastavno zvanje znanstveni suradnik i docent za grupu predmeta: računarska tehnika i simulacijski jezici iz područja računarskih znanosti na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. U višeg znanstvenog suradnika (1986. g.) izvanrednog profesora izabran je 1987. U znanstvenog savjetnika i redovitog profesora izabran je 1999. U redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2004. godine. Redovni je član Akademije tehničkih znanosti hrvatske. Dopredsjednika HATZ-a od 2009. Od 1983. do 1987. bio je dekan Više grafičke škole.
U toku svog rada bavio se istraživanjem, razvojem i primjenom informatičke, računalske i grafičke tehnike na širem području znanosti. Kod nas je pionir u tri znanstvene grane: matematičko modeliranje i simulacija; računarska grafika i tiskarstvo; vizuelno istraživanje pomoću računala. Iz tih područja objavio je prve knjige na hrvatskom jeziku, organizirao nastavu na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima. Objavio je autorske i koautorske radove u znanstvenim područjima: tehničke (računarska, grafička, geologija), medicinske, društvene (obrazovanje, sociologija, informacijske, ekonomske), humanističke (znanost u umjetnosti) i prirodne znanosti.
U njegovoj biografiji navedena su 510 naslova. [5] Publicirao je preko stotinu znanstvenih radova: (www.ziljak.hr [6] ). Održao je pedesetak priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Objavio stotinjak stručnih radova, te znanstveno popularne članke. Izradio je nastavni tekst: deset knjiga, (4 na stranim jezicima i stranim izdavačima), deset poglavlja u knjigama i nastavne tekstove koji su obavezni u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi.
Organizirao je 18 novih predmeta na dodiplomskom i 12 kolegija na poslijediplomskim studijima, suosnivač 3 nova studija. Prvi je voditelj posljediplomskog studija "Grafičko inženjerstvo" na Grafičkom fakultetu.
Pod njegovim mentorstvom postigla su akademski stupanj šesnaest magistra znanosti i deset doktora znanosti. Voditelj je tri znanstvena projekta i znastvenog programa. Sudjelovao je na jedanaest istraživačkih projekata pri MZH.
Uveo je u grafičku industriju nekoliko novih tehnologija zaštitnog tiska te o istim održao niz seminara, predavanja, i tečajeva. Autor je prvih dokumenata Republike Hrvatske i koautor naših novčanica kune [7]. Sa svojim suradnicima, dobitnik je 70 zlatnih odličja za inovacije [8] širom svijeta. Koautor je 5 patenata u području infracrvenih boja. Uveo je novu varijablu [9] za mjerenje apsorpcije svjetlosti na 1000 nm. Dobitnik je nagrade za životno djelo Zlatna kuna, 2008. [10] Dobitnik je Državne nagrade za znanost 2010. [11] Dobitnik je "Presidential Print Award" u 2021. g. od INDIJSKE FEDERACIJE TISKARSKE INDUSTRIJE kao priznanje njegovim izvanrednim zaslugama na polju tiska, posebno globalnom obrazovanju i istraživanju tiska [20] O njegovim radovima objavili su autori iz različitih područja prikaze, kritike, osvrte, intervjue te monografiju ranih vizuelnih istraživanja s računalom. Njegovi rani radovi kompjuterske grafike nalaze se u stalnom  postavu Muzeja suvremene umjetnosti [12] u Zagrebu. Član je ekspertnih timova iz različitih znanstvenih i stručnih područja.

ime i prezime

VILKO ŽILJAK

mjesto i datum rođenja

Sveti Ivan ZELINA, Hrvatska, 18. prosinca 1946.

narodnost

hrvat

bračno stanje

oženjen, 1970. supruga Nada r. Kinert, 1944. akademska slikarica [18]

kčeri

Izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Vujić, 1972, dipl. dizajner, 1996, Viši znanstveni suradnik (2016.), Profesorica na Tehničkom veleučiliatu u Zagrebu, od 2000., te docent na Grafičkom fakultetu. Sportski pilot motornog letenja.
Izv.prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, 1978. dipl. dizajner, 2001, znastvena savjetnica Grafički fakultet, sportski pilot [19]

strani jezici

engleski, njemački

školovanje

maturirao: V gimnazija, Zagreb, 1965.
diplomirao: Prirodoslovno matematički fakultet, eksp. Fizika, 1973.
doktorirao: Elektrotehni ki fakultet (FER), računarske znanosti,1981.

službovanje

Industroprojekt, 1970. - 1976. voditelj odjela za matematičko modeliranje i optimalzaciju velikih sustava.
Selk, 1976, - 1979.
Jugoslavenski (Jadranski) naftovod, 1979. - 1982.
Grafički fakultet, 1982. - 2013, (Viša grafička škola, dekan od 1983. do 1987.)
Sveučilište u Zagrebu, emeritus
Sveučilište Sjever 2015.

izbori i nastavna zvanja

docent, 1982. (FER - Elektrotehnički fakultet),
Izvanredni professor, 1987. (FER, Fakultet elektrotehnike i računarstva)
redovni profesor, 1999. (GF, Grafički fakultet)
redoviti profesor u trajnom zvanju od 2004.
redoviti član Akademije Tehničkih Znanosti Hrvatske, od 1997. tajnik Odjela grafičko inžinjerstvo 0d 2002 do 2009 HATZ-a , Dopredsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 2009. Zamjenik predsjednika HATZ-a 2012- 2013.

Emeritus, Sveučilište u Zagrebu, 2015.

nagrade i patenti

Vilko Žiljak Nagrada Indija
sa suradnicima Ivana, Klaudio, Jana, zlatne medalje: Inova 33, 2008. Arhimed, Moskva 2009., Ženeva 2009. Cardiff 2009, London, Kuala Lumpur, Pitsburg...  [8]; 70 nagrada.
Pet patenata INFRAREDESIGN 2008/2013.:
V. Žiljak, I. Žiljak, K. Pap, J. Žiljak-Vujić, "Infracrveni tisak s procesnim bojama" patent nr.: P20080466, 22.09.2008. Croatian State Intellectual Property Office, EU patent nr.: EP2165844, 24.03.2010., European Patent Office, Hrvatski patentni glasnik 3 (2010) 579, Trade mark: INFRAREDESIGNR 12.07.2013. OHIM- The Trade Marks and Designs Registration Office of the European UnionV.
Žiljak, I. Žiljak, K. Pap, J. Žiljak-Vujić, (PORTRAIT REPRODUCTION PROTECTION PROCEDURE WITH SECURITY PORTRAIT), Croatian State Intellectual Property Office; Office for Patents, P20100201, 31.10.2011. RH Hrvatski patentni glasnik: 18 (2011) 3068
V. Žiljak, I. Žiljak, K. Pap, J. Žiljak-Vujić, ZRGB APPARATUS FOR DUAL DETECTION, patent nr.: P20100451A, 29.02.2012, Croatian State Intellectual Property Office, Hrvatski patentni glasnik: 2 (2012) 367
V. Žiljak, I. Žiljak, K. Pap, J. Žiljak-Vujić, DUAL MARKING WITHIN THE VISUAL AND NEAR INFRARED SPECTRUM WITH SCREEN PRINTING TECHNOLOGY, Croatian State Intellectual Property Office; Office for Patents, 27.01.2021, PK20191038, -Hrvatski patentni glasnik 26/2019
www.infraredesign.net

područje rada

računarske znanosti, grafička tehnologija, informacijske znanosti, vizalna istraživanja računalom, fizika infracrvenog spektra

društvene aktivnosti

1. redoviti član "DRUŽBA BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA ", [15] Zmaj od Kune, MEŠTAR DRUŠTVENO HUMANISTIČKOG ZBORA (2008. - 2016.)
2. Osnivač i vlasnik likovne galerije "Sveti Ivan Zelina"   (1994.-) [14]
3. predsjednik Hrvatsko kineskog društva prijateljstva, 2001.-2003.
4. Voditelj, predsjednik bob reprezentacije na XIX Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake City-u 2002. SAD [16]
5. Član Organizacionog tima 15. svjetskog prvenstva u preciznom letenju, Zagreb, 2002
6. direktor Hrvatske reprezentacije letenja avionom, 2003.
7. Dopredsjednik udruženja i vijeća udruženja grafičko prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

sport, muzika

sportski avio pilot motornog letenja [17], jedrenje
svira: klarinet, saksafon, ljerica, prim

kontakt

vziljak@grf.hr , www.ziljak.hr

 MOST

Poveznice:

[1] https://free-zg.htnet.hr/kpap/
[2] https://www.ziljak.hr/vilko/predavanja/tipografija1/Tipografski%20rjecnik1.htm
[3] https://www.ziljak.hr/vilko/Rutine/index.htm
[4] https://www.ziljak.hr/tiskarstvo/tiskarstvo03/
[5] https://www.ziljak.hr/vilko/VZbiografija/BiografijaW0604.htm
[6] www.ziljak.hr
[7] https://www.ziljak.hr/vilko/VZbiografija/VZkuneW.jpg
[8] https://infraredesign.net
[9] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350449512000230
[10] https://www.gallery-hr.com/Zlatna%20Kuna/index.htm
[11] https://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11299&sec=2568
[12] https://www.msu.hr/#/hr/tag/vilko-ziljak/
[13] https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=63926
[14] https://www.gallery-hr.com/index.html
[15] https://dbhz.hr/
[16] https://www.fotosoft.hr/bob/
[17] https://www.ziljak.hr/vilko/VZbiografija/Genesis35.JPG
[18] https://www.gallery-hr.com/WebKatalogNadaIRA2012/index.htm
[19] https://www.ziljak.hr/vilko/VZbiografija/JanaIvanaWeb.jpg 
[20] https://www.ziljak.hr/vilko/VZbiografija/Vilko-Ziljak-India-Presidential-Print-Award.jpg