IZGRAĐEN NOVI LABORATORIJ
1.
Postavljanje praktikuma, vježbališta za laserski tiskarski slog na Grafičkom fakultetu, 1984.
2.
Postavljanje računarskog praktikuma za računarsku grafiku na Grafičkom fakultetu, 1989.
3.
Postavljanje računarskog praktikuma za računarsku tipografiju I računarsku reprofotografiju na Studiju dizajna, Arhitektonski fakultet 1991.
4.
Postavljanje računarskog praktikuma za računarsku tipografiju na Studiju poslovne informatike, 1993.
5.
Postavljanje računarskog praktikuma za računala i slog na Grafičkom fakultetu, 2000.
6.
Postavljanje računarskog praktikuma za tipografiju, grafičke jezike, simulaciju I web dizajn na Tehničkom veleučilištu, smjr Informatika, studij Informatičkog dizajna. 2000.

OSNIVANJE I ORGANIZACIJA NOVIH STUDIJA
1.
V. Žiljak je bio jedan od organizatora i dekan Više grafičke škole u vrijeme osnivanja Zajedničkog studija grafičke tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te potpisnik prvih diploma završenih inžinjera grafičke tehnologije
2.
V. Žiljak je sa Dr. Tepešom i Dr. Kačićem osnivač Studija poslovne informatike, Sveučilišta u Zagrebu, postavljanjem koncepcije studija, nastavnog plana i organizacije cijelog studija. Zagreb, 1993. (do 1999.)
3.

V. Žiljak je voditelj prvog posljediplomskog studija Grafičkog inžinjerstva na Grafičkom fakultetu, Zagreb, (2000. do 2002.)