Član Uređivačkog odbora
1.
Član Uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Acta Grafica od 1989. g.
2.
Član Uredničkog odbora četiri simpozija INTERGRAFIKE u godinama 1985, 1987, 1989 i 1991. Simpoziji su popraćeni zbornikom radova.
3.
Član Uređivačkog odbora časopisa AMBALAŽA, 2001., 2002., 2003.
4.
Čalan Uređivačkog odbora GOLDEN PIKSEL, Linz, Austrija, 2001.
5.
Dopredsjednik udruženja i vijeća udruženja grafičko prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, 2004.-